Farní rada

Úkoly a složení farní rady

 

Pastorační  a ekonomické rady se zřizují ve farnostech ve smyslu kánonu 536 a 537 Kodexu kanonického práva a za podmínek specifikovaných ve stanovách.

Stanovy pastorační a ekonomické rady farnosti v Arcidiecézi olomoucké schválil Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský, dne 7. 4. 1997.

 

Pastorační rada slouží jako poradní a pracovní orgán faráře a spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

Ekonomická rada je pomocní a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti.

 

Členové farní rady od 5. 12. 2021:

Beková Lucie

Grygařík Vladimír

Horná Marie

Maliňák František

Mikušek Hynek

Minařík Štěpán

Schönweitz Petr

Zgabajová Anežka

 

Členové farní rady jsou ustanovení na dobu 4 let a jejich funkce v radě i v provozu farnosti jsou dobrovolné.