Sbor

V Choryni funguje kostelní sbor po celé generace. Jeho činnost a kvalita se odvíjely vždy od osoby varhaníka a možností výběru pěvecky zdatných (a ochotných) jedinců ve farnosti. Ideální vždy je, pokud i kněz (který ve farnosti působí) hudbu podporuje a považuje ji za nezastupitelný projev "církve modlící se". Další podmínkou jsou funkční, kvalitní a laděné varhany. (Takové -byť malé- v Choryni máme)

Po desetiletí se zde chrámové hudbě věnovaly sestry sv. Kříže. Vždy obětavě nacvičovaly na Vánoce, Velikonoce a několik dalších významných svátků přes rok. Zkoušky tenkrát probíhaly v sakristii u malého šlapacího harmonia. A sestra Svatava nám k tomu zatopila. U Varhan se střídaly nejprve sestra Radmila, později sestra Věroslava a sestra Česlava. Na kůru dirigovala sestra Věra.

Dnes se převážně nacvičuje ve farním sále, nebo v klášterní kapli. Kostelní sbor se mírně omladil a přibyly natrvalo i mužské hlasy.