Skauti

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta kamarádů a dobrá příležitost žít život smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za svůj život. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Jeho součásti je učit se skautské dovednosti, které jsou potřebné pro život, prožívat dobrodružství, překonávat náročnosti, obdivovat krásy přírody a poznat nové kamarády a kamarádky.

V Choryni vznikl skautský oddíl v září roku 2003. Družiny se schází pravidelně každý týden ve své klubovně, na faře, kde mají své zázemí. O děti se starají vedoucí, kteří mají speciální skautský kurz, který jim dovoluje pracovat s nimi. Během školního roku podnikáme různé akce, například jezdíme na bazény, na víkendovky, do kina, klubu deskových her – Vrtule, na různé výpravy, další skautské akce a vrcholem celého roku je skautský tábor. Nacvičujeme vánoční pásma, scénky, v současné době loutkové divadlo. Zapojujeme se do dění ve farnosti a rádi se zapojíme a pomůžeme v obci.

 

https://skautizchoryne.webnode.cz/