Ministranti

Pokud se někdo chce stát ministrantem, jsou k tomu zapotřebí tyto věci:

  • zájem o věc
  • katolická víra
  • elementární zbožnost
  • souhlas rodičů
  • odvaha
  • správná výslovnost (u lektorů)
  • ochota věnovat část svého volného času
  • slušné chování i mimo kostel

Pokud někdo nesplňuje první čtyři body, nemůže být bohužel ministrantem.

Pokud někdo nesplňuje poslední čtyři body, možná, že by se s tím dalo něco udělat; neboť Boží milosrdenství jest nekonečné :-)