Svátosti

MANŽELSTVÍ

Milí snoubenci 

 

K přípravě na manželství se hlaste u svého kněze

minimálně 4 měsíce předem

 

Více informací na www.valmez.dcpr.cz, 

tel: 733 741 636

 

 

--------------------------

Za udělování svátostí a za mše sv. se v církvi NEPLATÍ. Něco jiného jsou náklady spojené s obřadem, nebo dobrovolné dary věřících:

Křest: probíhá v rámci (většinou nedělní) mše svaté. Proto jsou úvahy o vícenákladech bezpředmětné

Svatba: Probíhá většinou mimo řádný pořad bohoslužeb, (v sobotu dopoledne, pohřby probíhají odpoledne v týdnu), kdy se do kostela musejí dopravit mimo kněze také kostelník, varhaník a ministranti. Proto je vhodné domluvit se s farářem na přiměřeném píspěvku. Ideální je, pokud je příspěvek dopředu stanoven a zdůvodněn. Nutno brát v úvahu, že kostelní personál (kostelník, varhaník a ministranti) tvoří dobrovolníci, a svatba je církevní obřad soukromého rázu.

Pohřeb: platí totéž, co u svateb