Svátosti

MANŽELSTVÍ

Milí snoubenci 

Pokud si chcete v roce 2022 udělit svátost manželství,

připravilo pro Vás děkanátní Centrum pro rodinu

Valašské Meziříčí několik přípravných kurzů,

které jsou nedílnou součástí Vaší přípravy na manželství.

 

Víkendový přípravný kurz na Svatém Hostýně

25.-27. 2. 2022 nebo 25.-27. 3. 2022

 

Přípravu tvoří cyklus čtyř přednášek:

Já a moje rodina • Muž a žena, komunikace a konflikty •

Manželství a sexualita • Víra a vztah k Bohu v manželství

 

Zašová - fara: 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2. vždy v 18.30

 

Rožnov - pastorační centrum: 2. 4. (dvě témata), 9. 4. (dvě témata)

 

Kelč - pastorační centrum: 23. 4. (dvě témata), 30. 4. (dvě témata)

 

Valašské Meziříčí: 4. 6. (dvě témata), 11. 6. (dvě témata)

 

Zašová - fara: 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9 vždy v 18.30

 

K přípravě na manželství se hlaste u svého kněze

minimálně 4 měsíce předem

 

Více informací na www.valmez.dcpr.cz, 

tel: 733 741 636

 

 

--------------------------

Za udělování svátostí a za mše sv. se v církvi NEPLATÍ. Něco jiného jsou náklady spojené s obřadem, nebo dobrovolné dary věřících:

Křest: probíhá v rámci (většinou nedělní) mše svaté. Proto jsou úvahy o vícenákladech bezpředmětné

Svatba: Probíhá většinou mimo řádný pořad bohoslužeb, (v sobotu dopoledne, pohřby probíhají odpoledne v týdnu), kdy se do kostela musejí dopravit mimo kněze také kostelník, varhaník a ministranti. Proto je vhodné domluvit se s farářem na přiměřeném píspěvku. Ideální je, pokud je příspěvek dopředu stanoven a zdůvodněn. Nutno brát v úvahu, že kostelní personál (kostelník, varhaník a ministranti) tvoří dobrovolníci, a svatba je církevní obřad soukromého rázu.

Pohřeb: platí totéž, co u svateb