Historie

Historie choryňské farnosti je dlouhá několik set let.

Počátky obce Choryně jako takové, se datují okolo roku 1141, kdy se objevují zmínky o této obci v listinách olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Choryně byla součástí majetku Olomoucké kapituly a od roku 1263 se stala letním statkem olomouckého biskupství. Zpočátku byla obec Choryně přifařena pod farnost Kelč.

V roce 1785 byla Choryně ustanovena samostatnou farností. Vlastního kostela se však choryňští věřící dočkali až v roce 1790, kdy byl po pěti letech dostavěn empírový farní kostel svaté Barbory a fara.

 

Roku 1788 byla v Choryni zřízena duchovní správa, do které patří obec Choryně a Lhota - místní část Valašské Meziříčí.

Římskokatolická farnost Choryně je součástí děkanátu Valašské Meziříčí v olomoucké arcidiecézi.

 

Faráři v Choryni

 • P. František Knopp (1788-1803)-trinitář ze Zašové - 1. trvalý duchovní správce (poznámka: císař Josef II. rozehnal trinitáře ze Zašové a zabavil klášter) - vysvěcen byl nový choryňský hřbitov
 • P. Bernard Fiala (1803-1817) - františkán
 • P. Martin Řepka (1817-1837)
 • P. Josef Fiala (1837-1847) - národní buditel, propagátor abstinence na Valašsku
 • P. František Skyba (1847-1856) - organizátor poutních procesí do Kelče
 • P. Josef Illichman (1856-1883) - jmenován prvním řádným farářem v Choryni
 • P. František Kubarth (1883-1889)
 • P. František Koutný (1889-1909) - nová fara, varhany, zvony, sakristie
 • P. Vincenc Král (1909-1927)
 • P. Karel Zbořil (1927)
 • P. Emil Prchlík (1927-1928)
 • P. Bohumil Kyselý (1929-1933) - jazykoznalec a překladatel
 • P. Jan Kobza (1933-1938)
 • P. Vojtěch Chromeček (1938-1942)
 • P. Albert Forgáč (1942-1956?) - komunisté zabavili farní pozemky "Za vodů" a "v Drahách")
 • P. Karel Drong (1956?-2003+) - hudebník, nové varhany, střecha, fasáda, oprava fary
 • P. Pavel Stefan (z farnosti Valašské Meziříčí) - vznik první farní rady v Choryni, zabezpečení chrámu kovanými mřížemi, nový rozhlas (2003-2006)
 • P. Marian Pagáč (z farnosti Kelč) (2006-2008)
 • P. Petr Utíkal (2008-2009) - práce s mládeží, hudebník, konsolidace farních financí
 • P. Pavel Jombík (2009- ?) (Opravy kostela: snížení hl. oltáře o 50 cm.,nové schodiště na kůr, vysušení zdiva, oprava střechy nad panskou oratoří, úprava bohosluženbého prostoru- nový oltář a dlažba, výmalba, nové rozvody elektřiny, nové LED osvětlení kostela, el. vytápění v lavicích i v sakristii...)

Kostelníci (které jsme dohledali)

 • Antonín Kettner
 • Josef Skýpala
 • sestra Svatava (-2003)
 • Jindřich Můller (2003 -
 • Eduard Kašík (2008 -
 • Lumír Kuběja (2018 -

Varhaníci (které jsme dohledali)

 • školní rektor Augustin Slámečka (od ustanovení farnosti - 1815)
 • paní Skýpalová (1970?
 • sestra Radmila (-1990)
 • sestra Věroslava (-2003)
 • sestra Česlava (-2003)
 • sestra Doubravka (-2003)
 • sestra Hedvika (-2003)
 • František Maliňák (2003-)

Úklid a péče o kostel a faru

 • Sestry sv. Kříže (-2003)
 • Farníci Choryně, Lhoty u Choryně, po skupinách dle týdeních rozpisů.
 • O květinovou výzdobu léta pečovala paní Machačová s pomocí paní Oravové a Můllerové (do roku 2019)