Modlitby matek

1. skupina - se setkává po domluvě s K. Grygaříkovou a M. Sedlářovou na faře

2. skupina - se setkává první a třetí středu v měsíci na faře 

 

http://www.modlitbymatek.cz/