Úklid a výzdoba 2024

1. skupina

 Grygaříková, Kalichová, Tvrdoňová

16.3., 22.6., 5.10.

2. skupina

 Beková, Černochová, Koryčanská

30.3., 6.7., 19.10.

3. skupina

 skautky

6.1., 13.4., 20.7., 2.11.

4. skupina

 Fusková, Machačová, Zdráhalová

20.1., 27.4., 10.8., 16.11.

5. skupina

 Maliňáková, Mikušková, Šefraná

3.2., 11.5., 24.8., 30.11.

6. skupina

 Oravová, Sedlářová, Zgabajová

17.2., 25. 5., 7.9., 14.12.

7. skupina

Macháčková, Minaříková, Pavlicová, Schönweitzová

 2.3., 8.6., 21.9., 21.12.

Velikonoční úklid vychází na 30.3. a vánoční na 21.12.2024. Prosím všechny o pomoc té
skupince, která je na řadě. Každá skupinka si prosím hlídejte pořádek po celých 14 dní
směrem dopředu. Pokud bude třeba, zamést před nedělní mší nebo po pohřbu. Kostel
zbytečně nemočte. Všem Pán Bůh zaplať za čas a ochotu.

 

Zdobení kostela 2024:

skupina     

I.  R. Maliňáková, B. Mikušková, A. Žilinská, B. Žilinská  únor, červen, říjen
II. J. Pavlicová, I. Schönweitzová     březen, červenec, listopad
III. L. Oravová       duben, srpen, prosinec
IV. L. Beková, A. Müllerová, H. Šimíčková     leden, květen, září