Zápisy ze zasedání pastorační rady na webu

Jak již bylo avizováno, pod záložkou "Farní rada" nyní naleznete archiv zápisů z pastoračních rad.